لغت: ختم ‌ سوره: البقرة آیه: 7
هیج ادلّه ای برای این لغت ثبت نشده است.